۰
رئیس سازمان خصوصی سازی از عدم فروش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در بورس طی 9 ماه اخیر خبر داد .
ریالی از از 250 هزار میلیارد تومان دارایی دولت فروش نرفت
به گزارش اخباربانک به نقل از ایرنا، حسین قربانزاده در همایش های الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی اظهار داشت: به یک بازگشت به نقطه اشتراک بین حاکمیت به عنوان سیاست گذاری بخش خصوصی و مردم نیاز داریم با اصلاح نگرش ها در حوزه تصمیم گیران و رویه های نظارتی از سوی قوای سه گانه تا به یک استاندارد واحدی برسیم.

وی افزود: از سوی دیگر نگاه درآمدی کوتاه مدت برای دارای های دولت که تبدیل به هزینه های جاری شود همیشه آفت خصوصی بوده و امسال در قانون بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش سهام، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بند واو تبصره ۲ و ۳۰ هزار میلیارد تومان بند ط تبصره ۲و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام نهادها و رد دیون است.

قربانزاده افزود: براساس این تکالیف حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باید در بازار سرمایه به فروش برسد که با توجه به مشکلات بازار سرمایه تا کنون ریالی از آن محقق نشده است.

وی یادآور شد: مجموعه ای از مشکلات در کنار هم قرار گرفته که رسیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ملی، افزایش سهم اشتغال و بخش خصوصی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت را سخت کرده است.

رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای عبور دوران گذار خصوصی سازی از مشکلات، آنچه که در پرتفوی دولت قرار دارد و سازمان های توسعه ای که زیان انباشته دارنددر فضای تعاملی با بخش خصوصی برای واگذاری انجام می شود.

 
https://akhbarbank.com/vdchkvn6.23nxxdftt2.html
تازه ترین اخبار