۰
با اتمام دوره بازارگردانی سهام بانک و بیمه حاضر در فرابورس، دامنه مجاز نوسان قیمت این دو نماد از دوشنبه هفته جاری، تغییر می کند.
به گزارش اخباربانک، محسن اشعری زاد مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس اعلام کرد: باتوجه به اتمام دوره بازارگردانی سهام بانک شهر و شرکت بیمه رازی ،دامنه مجاز نوسان قیمت در این دو نماد از دوشنبه هشتم آذر طبق دامنه مجاز نوسان قیمت سهم در تابلو زرد بازار پایه تغییر خواهد کرد.
https://akhbarbank.com/vdcaoona.49nue15kk4.html
تازه ترین اخبار