۰
بانک پارسیان درباره علت تغییر سودآوری ۶ ماهه نسبت به دوره مشابه قبل و زیان خالص توضیح داد.
به گزارش اخباربانک، بانک پارسیان درباره علت تغییر سودآوری 6 ماهه نسبت به دوره مشابه قبل و زیان خالص توضیح داد.

براین اساس، مهدی صیدی معاون مالی و امور مجامع "وپارس" درخصوص لزوم افشای توضیحات درباره علت تغییر سودآوری نسبت به دوره مشابه قبل اعلام کرد: عمده دلیل زیان خالص بانک، رشد هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری در نتیجه افزایش حجم سپرده ها و در نتیجه کاهش درآمدهای عملیاتی است.

بنابراین گزارش، بانک پارسیان با سرمایه اسمی 15.6 هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد.
https://akhbarbank.com/vdcfe1dc.w6d0xagiiw.html
تازه ترین اخبار