۰
هفت شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰، ۲۵، ۲۸، ۴۰۷، ۸۳، ۵۰ و ۴۰ درصدی را از چهار محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
یک بانک و دو شرکت بیمه مجوز افزایش سرمایه گرفتند
به گزارش اخباربانک، هفت شرکت غلتک سازان سپاهان، بیمه ما، سرمایه گذاری سبحان، پست بانک، بیمه زندگی خاورمیانه، سرمایه گذاری مس سرچشمه و ریخته گری ایران به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 400، 25، 28، 407، 83، 50 و 40 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "فسازان" سرمایه فعلی را از 60 به 300 میلیارد تومان می رساند. 138 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 102 میلیارد تومان دیگر  از محل سود انباشته اعمال و صرف جبران بخشی از مخارج سرمایه‌ای در طرح‌های سرمایه‌ای، تأمین بخشی از مخارج آتی اجرای طرح های توسعه و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز می شود.

سرمایه فعلی "ما" از 400 به 500 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز موسسات بیمه ای اتکایی صرف می شود.

"وسبحان" سرمایه فعلی را از 390 به 500 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری ‎ها می شود.

همچنین سرمایه فعلی "وپست" از 323.3 میلیارد به 1.6 هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این بانک بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و صرف خروج از ماده 141 قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی می شود.

"بخاور" هم سرمایه فعلی را از 120 به 220 میلیارد تومان می رساند. 90 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بیمه از محل سود انباشته و 10 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال می شود تا قادر به رعایت الزامات قانونی، حفظ سطح توانگری مالی و راه‌اندازی و تجهیز دفاتر ارتباطی شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 220 به 300 میلیارد تومان از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

در این میان، سرمایه فعلی "سرچشمه" از 510 به 765 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تامین سرمایه در گردش پروژه فلوتاسیون مس سرباره خاتون آباد می شود.

"خریخت" نیز سرمایه فعلی را از 156.2 به 218.7 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده، صرف می شود.
 
https://akhbarbank.com/vdcdkn0j.yt0xz6a22y.html
تازه ترین اخبار