۰
مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی ۵ بانک متخلف به ۱۳ درصد در پی عدم رعایت نسبت‌های تعیین شده در رشد ترازنامه خبر داد.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی درخصوص روند اجرای کنترل ترازنامه بانک‌ها به فارس اعلام کرد: بانک مرکزی با جدیت کنترل ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند . اجرای این ضوابط برای بانک‌ها کار دشواری نیست . چون فقط باید میزان تسهیلات اعطایی‌ را در حدود تعیین شده قرار دهند اما اگر این نسبت را رعایت نکنند ، مشمول جریمه شده و سپرده قانونی آنها به 13 درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: برنامه‌ بانک مرکزی در حال اجرا است و در این راستا نرخ سپرده قانونی 5 بانک که نسبت‌های تعیین شده برای رشد ترازنامه را رعایت نکرده بودند  به سقف 13 درصد افزایش یافته است.

این مقام بانک مرکزی ادامه داد: پیش از این نرخ سپرده قانونی اغلب بانک ها در سطحی کمتر از 11 درصد قرار داشت و افزایش سپرده قانونی این 5 بانک تاثیر بسیار محسوسی بر کاهش رشد ضریب فزاینده خواهد داشت. هر چند بهتر بود بانک مرکزی متناسب با وضعیت مالی و نرخ کفایت سرمایه هر بانک سقف‌های متفاوتی برای رشد ترازنامه بانک‌ها در نظر می‌گرفت اما در مجموع کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در شرایط فعلی گامی موثر در کنترل رشد نقدینگی است.
https://akhbarbank.com/vdccs4q4.2bqi08laa2.html
تازه ترین اخبار