۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۳
کلینیک » تحقیق و مطالعات کد خبر : ۲۵۰۰۷۸ پ افزایش ۳۳ درصدی درآمدهای عملیاتی "سامان"

بانک سامان از زیان‌ خالص ۴ ساله فاصله گرفت

خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری این بانک با افزایش ۵۵۴ درصدی به ۵،۰۷۱ میلیارد ریال رسیده است.
بانک سامان از زیان‌ خالص ۴ ساله فاصله گرفت
به گزارش اخباربانک، در گزارش صورت‌های مالی تلفیقی ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ مجموع درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی طی این دوره یک‌ساله برابر با ۴۳،۴۲۴ میلیارد ریال ارائه‌شده که رشد نزدیک ۶۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته از آن خودکرده، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری این بانک با افزایش ۵۵۴ درصدی از ۷۷۵ میلیارد ریال به ۵،۰۷۱ میلیارد ریال رسیده است.

مجموع درآمد عملیاتی بانک سامان در پایان سال دوره ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ برابر با ۹،۲۲۹ میلیارد ریال گزارش‌شده و این در صورتی است که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

هزینه‌های اداری و عمومی بانک سامان در پایان سال دوره میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد افزایش را به همراه داشته که مبلغ ۶،۹۶۱ میلیارد ریال را از خود بر جای گذاشته، همچنین این بانک با سود خالص ۶،۱۱۹ میلیارد ریالی مواجه بوده که نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد افزایش پیداکرده و سود خالص هر سهم برابر با ۵۳۲ ریال بوده که ۴۱ درصد رشد داشته است.

بر پایه این گزارش صورت گرفته، بانک سامان در گزارش صورت‌وضعیت مالی ۶ ماهه میاندور‌ه‌ای منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ سال خود مجموع دارایی‌های ثبت‌شده را برابر با ۹۸۷،۵۰۶ میلیارد ریال ارائه کرده که رشد ۲۴ درصدی را نسبت به سال گذشته شاهد بوده و «تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی» بیشترین مقدار دارایی این بانک را با ۵۵۴،۶۸۴ میلیارد ریال از آن خودکرده است.

مقدار سرمایه بانک سامان همچنان بدون تغییر نسبت به سال گذشته ۶ هزار میلیارد ریال گزارش‌شده، همچنین سود انباشته ارائه‌‎شده بانک سامان در پایان دوره ۶ ماهه میاندوره‌ای برابر با ۱۲،۷۶۰ میلیارد ریال بوده که با افزایش ۵۴ درصدی مواجه بوده است.
 
https://akhbarbank.com/vdcci4q4.2bqi18laa2.html
تازه ترین اخبار