تعدیلات سنواتی الزامی بانک آینده برای صورت های مالی ۹۸

21 مهر 1400 ساعت 9:46

بانک آینده که مشمول تعلیق یک ماهه نماد است، از تعدیلات الزامی بانک مرکزی در خصوص صورت های مالی ۹۸ خبر داد.


به گزارش اخباربانک، بانک آینده که تعلیق نماد آن با توجه به عدم رفع ابهام تا 28 مهر ادامه دارد از تعدیلات الزامی بانک مرکزی در خصوص صورت های مالی 98 خبر داد.

براین اساس، محمد فطانت مدیرعامل "وآیند" اعلام کرد: در بند یک نامه بانک مرکزی، لزوم کاهش 5.9 هزار میلیارد تومان از درآمد سال 98، بند 2 نامه، لزوم کاهش 5.2 هزار میلیارد تومان از درآمد تجدید ارائه شده سال 97 در قالب تعدیلات سنواتی و در بند 3، لزوم کاهش 5.8 هزار میلیارد تومان از سود تلفیقی سال 98 مطرح شده است. ضمناً درصد تعدیل سنواتی نسبت به سود انباشته ابتدای دوره در فرم حاضر بر اساس سود و زیان انباشته تجدید ارائه شده ابتدای دوره 98 محاسبه شده است.


کد مطلب: 82311

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/82311/تعدیلات-سنواتی-الزامی-بانک-آینده-صورت-های-مالی-۹۸

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com