۰
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۴

مجوز افزایش سرمایه ۶ شرکت صادر شد

شش شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۳۳۴۲، ۳۰۰، ۲۳۳ ، ۲۰۰، ۷۹ و ۵۸ درصدی را از سه محل مطالبات و آورده نقدی، سود انباشته و تجدید ارزیابی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
مجوز افزایش سرمایه ۶ شرکت صادر شد
به گزارش اخباربانک، شش شرکت ملی سرب و روی، کیسون، لیزینگ ایران و شرق، فجر انرژی خلیج فارس، آهنگری تراکتورسازی ایران و آهن و فولاد میلاد مجوز افزایش سرمایه 3342، 300، 233 ، 200، 58 و 79 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "فسرب" سرمایه فعلی را از 32.2 میلیارد به 1.1 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اجراي مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی اعمال می شود.

سرمایه فعلی "کیسون" از 504 میلیارد به 2.01 هزار میلیارد تومان می رسد. 422.2 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت فرابورسی ازمحل سود انباشته و 1.08 هزار میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

"ولشرق" هم سرمایه فعلی را از 60 به 200 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف افزایش حجم تسهیلات اعطایی با هدف افزایش میزان سودآوری و اصلاح ساختار مالی می شود.

سرمایه فعلی "بفجر" هم از 650 میلیارد به 1.9 هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

همچنین سرمایه فعلی "خاهن" از 910.2 میلیارد به 1.4 هزار میلیارد تومان می رسد. 459.1 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 72.3 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی می شود.

در این میان، "بمیلا" سرمایه فعلی را از 63.5 به 113.5 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته و برای مشارکت در افزايش سرمايه شرکت سرمايه‌پذير اعمال می شود.
akhbarbank.com/vdcb9fbw.rhb5gpiuur.html
تازه ترین اخبار