۰
گروه مالی کیان با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شد تا در صف عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام بایستد.
مشخصات گروه مالی ۲۰۰ میلیاردی درج شده و آماده عرضه اولیه
به گزارش اخباربانک، با موافقت هیات ‌پذیرش، شرکت گروه مالی کیان با احراز موارد تعیین‌ شده از 11 مهر در پلاک 594 در ﺑﺨﺶسرمایه گذاری ­ها با نماد "کیانا " در بازار دوم بورس تهران درج شد تا در صف عرضه اولیه 15 درصدی سهام بایستد. همچنین تعهد عرضه 10 درصد دیگر ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از تاریخ عرضه اولیه با هماهنگی بورس تهران اخذ شده است.

گروه مالی کیان با برنامه تبدیل به مجموعه مالی فعال در بازار مالی ایران، سال ۹۵ تاسیس شد. شرکت مدیریت سرمایه کیان ۲۸ فروردین سال ۹۵ بصورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده یک تیر سال ۹۹، نام شرکت از مدیریت سرمایه کیان به گروه خدمات بازار سرمایه کیان تغییر یافت و ۱۴ آبان سال ۹۹ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس به ثبت رسید. همچنین به موجب صورتجلسات مجمع فوق العاده ۱۸ خرداد سال جاری با افزایش سرمایه، نام شرکت نیز گروه مالی کیان تغییر یافت.

گروه مالی کیان با مشارکت ۵۰ درصدی دو گروه سرمایه‌گذاران و همکاران تاسیس شد. به طوری که کل سرمایه اولیه توسط گروه سرمایه گذاران تامین شد و طبق توافقنامه سهامداری فیمابین، مقرر شد سهام در اختیار گروه سهامداران بصورت ممتاز و سهام در اختیار گروه همکاران بصورت سهام عادی باشد و متناسب با عملکرد شرکت و سود تقسیمی هر سال، بدهی همکاران به سرمایه گذاران تسویه شود و متناسب با میزان تسویه بدهی، بخش سهام همکاران هم به سهام ممتاز تبدیل شود.

طبق توافقنامه سهامداری در صورت تسویه بدهی توسط همکاران طی مدت ۵ سال و تحقق بازده میانگین توافق شده، کلیه سهام سرمایه گذاران و همکاران دارای حقوق یکسانی خواهند بود. لذا به موجب مجمع فوق العاده ۱۳ خرداد سال ۹۹ کلیه سهام شرکت به سهام عادی با حقوق یکسان تبدیل شد.

سرمایه و ترکیب سهامداران
در ترکیب سهامداری شرکت همکاران ارزش آفرین کیان، مجید زمانی با ۷۸.۹ درصد، پیام افضلی؛ علی نوریان، حافظ کمال هدایت و مونا حاج علی اصغر هرکدام با ۵ درصد حضور دارند. این شرکت دارای ۳۴ نیروی انسانی و سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی است که ۴۹.۹ درصد سهام به همکاران ارزش آفرین کیان و ۴۹.۹ درصد به سرمایه‌گذاران ارزش آفرین کیان تعلق دارد.

شرکتهای زیر مجموعه گروه مالی کیان شامل کارگزاری توسعه معاملات کیان، طلوع سرمایه کیان، مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان و گروه مالی گسترش سرمایه کیان به ترتیب با درصد سهامداری ۹۵، ۱۰۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰ درصدی هستند.

شرکت طلوع سرمایه کیان هم شامل شرکت‌های زیرمجموعه ستاره آسمان کیان، نوآوری فروش کیان، نوآوران پذیرش پیشرو کیان، پیشرو فناوری هماپی، هوش سامانه‌ای وراکاو، فناوری بازار سرمایه درسا، شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان شامل زیر مجموعه های صندوق با درآمد ثابت کیان، صندوق آوای سهام کیان، صندوق طلای کیان و صندوق آهنگ کیان است. در این میان ۱۰۰ درصد سهام شرکت های کانی سرمایه کیان، پرتو سرمایه کیان، ساز سرمایه ای و کانی کاو کیان به این گروه مالی تعلق دارد.

اطلاعات درآمد
درآمد عملیاتی در گروه مالی کیان به سه گروه درآمد سود سهام، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سایر درآمدها طبقه بندی می شود.

درآمدهای سود سهام

درآمد سود تضمین شده

سود فروش سرمایه گذاری ها

سایر درآمدها

صورت سود و زیان شرکت های گروه مالی

صورت سود و زیان حسابرسی شده سال مالی اخیر شرکت اصلی

سیاست تقسیم سود


طبق صورتجلسه مجمع سالانه ۱۸ خرداد، مقررات تقسیم سود بین سهامداران بابت عملکرد سال ۹۹ به میزان ۴۰ درصد سود خالص سال معادل مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان ( به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان) صورت پذیرفت. برای سا لهای مالی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقسیم سود به میزان ۴۰ و ۷۰ درصد سود خالص سال قابل پیش بینی است.
akhbarbank.com/vdchwzn6.23ni6dftt2.html
تازه ترین اخبار