۰
از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه سال جاری نیز بیشترین درآمد حاصل‌شده بیمه دی از فروش حق بیمه به رشته بیمه «درمان» اختصاص‌یافت.
افزایش درآمد سالانه ۳۵ درصدی فروش حق بیمه "ودی"
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه دیدر گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری از محل فروش حق بیمه‌ای که صادر کرده مبلغی بالغ‌بر ۱،۵۰۸ میلیارد ریال درآمد را از خود بر جای گذاشته، همچنین میزان درآمدی که "ودی" از محل فروش حق بیمه طی ۶ ماه اخیر به دست آورده برابر با ۱۰،۱۹۸ میلیارد ریال بوده است.

 بیمه دی در شهریورماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش حق بیمه به دست آورده با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته مواجه بوده و میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه به دست آورده نیز با رشد ۱۲۱ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.

بیشترین حق بیمه صادرشده از آن بخش «درمان» با مبلغی بالغ‌بر ۷۱۱ میلیارد ریال بوده و بخش «ثالث-اجباری» نیز با ۳۷۰ میلیارد ریال جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده، از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه سال جاری نیز بیشترین درآمد حاصل‌شده از فروش حق بیمه به رشته بیمه «درمان» با ۵,۰۹۶ میلیارد ریال اختصاص‌یافته که نسبت به سال گذشته ۱۲۹ درصد افزایش داشت.
akhbarbank.com/vdchkzn6.23nixdftt2.html
تازه ترین اخبار