۰
از مجموع نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی گروه بانک ملی، ۲۶ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان آن را شعب خارج از کشور این بانک پرداخت کرده‌اند.
شعب خارج از کشور بانک ملی ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند
به گزارش اخباربانک، براساس صورت های مالی بانک ملی ایران، از مجموع نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی گروه بانک ملی، حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن جزء تسهیلات غیرجاری است که از این مقدار، ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن جزء تسهیلات مشکوک‌الوصول است.

تسهیلات مشکوک‌الوصول مطالباتی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری اقدام به پرداخت نکرده باشد.
 
akhbarbank.com/vdch-vn6.23niidftt2.html
تازه ترین اخبار