۰
شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۰
هزینه 10 میلیارد تومانی تبلیغات برای نهاد ناظر صنعت بیمه

وام ۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه مرکزی به کارکنانش!

بیمه مرکزی به کارکنان خود وام ۳۰۰ میلیارد تومانی پرداخت گرده است.
وام ۳۰۰ میلیارد تومانی بیمه مرکزی به کارکنانش!
به گزارش خبرنگار اخباربانک، در حالیکه بیمه مرکزی کمتر از ۵۰۰ نفر کارمند دارد، بررسی‌ صورت های مالی منتهی به اسفند ماه سال 1299 این شرکت نشان می‌دهد نهاد ناظر صنعت بیمه به کارکنان خود چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان وام داده است.رقم 10 میلیارد تومانی تبلیغات!

در صورت های مالی بیمه مرکزی گزینه هزینه تبلیغات جالب توجه به نظر می رسد.این شرکت در سال گذشته بی از 10 میلیارد تومان هزینه تبلیغات کرده است!

این رقم در سال 1398 بیش از هفت و نیم میلیارد تومان بود. 
akhbarbank.com/vdcf11dc.w6dy1agiiw.html
تازه ترین اخبار