برگزاری جلسه مدیریت شعب بانک ایران زمین استان کرمان

22 شهريور 1400 ساعت 15:50

به منظور بررسی عملکرد شعب استان کرمان بانک ایران زمین جلسه مدیریت شعب این استان با پرسنل تحت نظارت برگزار شد.


به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، مدیر منطقه استان کرمان این بانک هدف از برگزاری جلسه را حرکت در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب به لحاظ منابع، مصارف و ارائه بهینه خدمات بر شمرد و بر برنامه ریزی منسجم و بکارگیری همه ابزارها و امکانات و استفاده از توان کلیه همکاران نسبت به بازاریابی مفید و مستمر و افزایش منابع تاکید کرد.

در ادامه تورکی معاون منطقه استان کرمان بانک ایران زمین به تشریح طرح های انگیزشی لیگ بانک ایران زمین و طرح پیشرو ، صدور بن کارت، همچنین فعال نمودن همراه بانک و اینترنت بانک، رصد کردن هفتگی عملکرد همکاران پیش آهنگ اشاره کرد. در ادامه وی به تشریح عملکرد و تجزیه تحلیل شعب پرداخت.


کد مطلب: 81912

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/81912/برگزاری-جلسه-مدیریت-شعب-بانک-ایران-زمین-استان-کرمان

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com