۰
فرابورس فهرست طبقه بندی ۱۹ شرکت های انتقالی از بازار دوم به اول و بر عکس به همراه ۱۶ شرکت دارای مهلت احراز شرایط بازار اول را اعلام کرد.
بیمه سامان و پاسارگاد از بازار اول به دوم فرابورس منتقل می شوند
به گزارش اخباربانک، فرناز طبقیان مدیر نظارت بر ناشران فرابورس اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس مصوب ۲۵ فروردین سال ۸۸ و اصلاحیه های بعدی، طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بازارهای اول و دوم این بورس طبق مواد ۷ مکرر و ۷ مکرر یک آن دستورالعمل به شرح زیر صورت گرفت.به شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس به شرح ذیل که فاقد یک یا تعدادی از شروط هستند، حداکثر تا تاریخ طبقه بندی بعدی مهلت داده می شود تا شرایط ابقا در بازار اول فرابورس را بدست آورند. در صورت عدم احراز این شرایط در تاریخ طبقه‌بندی بعدی، شرکت‌های مذکور به بازار دوم فرابورس منتقل خواهند شد.
با توجه به اتمام مهلت اعطا شده به شرکت‌هایی که در بررسی‌های سال ۹۹ فاقد یک یا تعدادی از شروط ذکر شده در بازار اول بوده و در بررسی‌های سال جاری نیز نتوانسته اند شرایط مذکور را احراز کنند، نماد این شرکت ها از بازار اول به دوم فرابورس منتقل می‌شود. زمان انتقال نماد شرکت های ذکر شده در جدول یک و سه از بازار دوم به اول فرابورس و بالعکس متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.


 
akhbarbank.com/vdcdzj0j.yt0f56a22y.html
تازه ترین اخبار