۰
در مرحله جدید حراج اوراق بدهی دولت،۷۳۰ میلیارد تومان به فروش رسید که با کاهش ۶۰.۷درصدی، سهم مشارکت بانک ها و بورسی ها ۶۴۰ و ۹۰ میلیارد تومان،معادل ۸۷ و ۱۳ درصد بود.
به گزارش اخباربانک، در هفته شانزدهم برگزاری حراج اوراق بدهی منتهی به 16 شهریور در بازار اولیه، 730 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که در مقایسه با هفته قبل 60.7 درصد کاهش داشت.

در این میان، سهم مشارکت بانک ها و بورسی ها 640 و 90 میلیارد تومان و معادل 87 و 13 درصد بود که کمترین میزان در شش هفته اخیر به شمار می آید.

بر اساس این گزارش، یکی از راهکار های دولت برای تامین کسری بودجه، فروش اوراق بدهی به بانکها و نهادهای سرمایه ای است و از این طریق می تواند بدون چاپ پول و افزایش پایه پولی، درآمدزایی و بخشی از کسری را تامین کند. مشتریان با توجه به نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق، اقدام به خرید می کنند.
akhbarbank.com/vdcauana.49n6u15kk4.html
تازه ترین اخبار