۰
شرکت بورسی بیمه دانا از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۳۸۶ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.
بیمه دانا برنامه افزایش سرمایه ۳۸۶ درصدی از تجدید ارزیابی داد
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه دانا از برنامه افزایش سرمایه 386 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، "دانا" درصدد است سرمایه فعلی را از 400 میلیارد تومان به 1.9 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی درصورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.
akhbarbank.com/vdccpsq4.2bqs48laa2.html
تازه ترین اخبار