طبق گزارش فعالیت سه ماهه اول امسال

بانک ایران زمین ضرر کارمزد را به سود تبدیل کرد

28 تير 1400 ساعت 9:50

طبق گزارش صورت های مالی سه ماهه، بانک ایران زمین تواسنته خالص درآمد از محل کارمزد را بارشدی 4984 درصدی به درآمد 562 میلیارد ریالی رسید.


به گزارش اخباربانک، طبق صورت های مالی سه ماهه منتهی به سی و یکم خرداد ماه سال جاری، این بانک  67 هزار و 233 میلیارد ریال تسهیلات غیردولتی پرداخت کرد که نسبت به دوره مشابه در سال 1399 با رقم 35 هزار و 704 میلیارد ریالی رشدی حدود 32 درصدی را تجربه کرده است.به‌واسطه این میزان از تسهیلات اعطایی بانک ایران‌زمین یک هزار و 227 میلیارد ریال درآمدزایی داشته که باوجود رقم 733 میلیارد ریالی درآمد در سه‌ماهه سال 99 رشدی 67 درصدی را محقق کرد.

خالص درآمد از محل کارمزد بانک ایران زمین بارشدی 4984 درصدی و در واقع از وضعیت ضرر 11 میلیارد ریالی به درآمد 562 میلیارد ریالی رسید.

همچنین بانک ایران‌زمین نزدیک 119 هزار میلیارد ریال از تسهیلات اعطایی دوره‌های مختلف را وصول کرده است. هزینه وصول مطالبات مشکوک الوصول بانک ایران زمین نیز به ارزش 145 میلیارد ریال یکی از پایین‌ترین رقم را داراست.

مجموع سرمایه گذاری این بانک در پایان دوره سه‌ماهه نخست سال جاری مبلغ هشت هزار و 232 میلیارد ریال بوده که بر این اساس سود خالصی به ارزش 25 میلیارد و 341 میلیون ریال طی این سه ماه محقق شد.

از جمله رخدادهای مهم در این سه ماه گذشته برای بانک ایران‌زمین تامین مالی 9هزار میلیارد ریالی بود. در نهایت سبب بهبود وضعیت نقدینگی بانک در پایان دوره شده است.


کد مطلب: 81162

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/81162/بانک-ایران-زمین-ضرر-کارمزد-سود-تبدیل

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com