۰
مجمع عمومی فوق العاده بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ برگزار شد.
یه گزارش اخباربانک، این بانک اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ برگزار شد.
لازم به ذکر است، در این جلسه درخصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

سهامداران
akhbarbank.com/vdcb98bw.rhb8fpiuur.html
تازه ترین اخبار