۰
مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه دی با افزایش سرمایه ٢٢٨ درصدی این شرکت موافقت کرد.
به گزارش اخباربانک، مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه دی با افزایش سرمایه 228 درصدی این شرکت از دو محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، مطالبات و اوردۀ نقدی موافقت کرد.

از این درصد افزایش سرمایه 138 درصد آن قطعی و 90 درصد در اختیار هیأت مدیره است.
akhbarbank.com/vdcgnq97.ak9qx4prra.html
تازه ترین اخبار