۰
نماد معاملاتی شرکت بیمه رازی در فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 4 مرداد ماه تعلیق شده است.
به گزارش اخباربانک، بر اساس اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال، نماد معاملاتی شرکت بیمه رازی به استناد بند 6 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 4 مرداد ماه تعلیق شده که با توجه به اطلاعات در دسترس به احتمال فراوان به افشای اطلاعات مرتبط با قرارداد شرکت وزارت نیرو مربوط است.بر اساس فراخوان شماره 530/22186/1400 مورخ 13/04/1400 وزارت نیرو با موضوع بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث کارکنان و اموال به وزارتخانه و کلیه شرکت های زیر مجموعه با پراکندگی در سطح کل کشور، شرکت بیمه رازی به همراه دو شرکت دیگر برنده این مناقصه اعلام شده است. تعداد نفرات بیمه شده بر اساس اسناد مناقصه مذکور حداقل 400 هزار نفر با حداقل ارزش ریالی مجموع این بیمه نامه ها در رشته درمان به مبلغ حدود 1000 میلیارد تومان به انضمام 200 میلیارد تومان بیمه نامه رشته اموال جمعاً در حدود 1200 میلیارد تومان است. با توجه به آن که سهم دقیق بیمه رازی و از مبالغ فوق و همچنین آثار سود و زیانی آن افشا نشده است. نکته قابل توجه در این زمینه آن که تاریخ اجرای این قرارداد نیز 13 تیر ماه اعلام شده است.

شایان ذکر است کل حق بیمه دریافتی شرکت در سال 99 حدود 1400 میلیارد تومان بوده لذا قرار داد فوق می تواند موجبات رشد قابل توجه در حق بیمه دریافتی شرکت را فراهم آورد.

نامه نگاری های رازی با بورس
در پی نهائی شدن قرارداد بیمه رازی با وزارت نیرو( با حدود 144 شرکت زیر مجموعه و 5 شرکت مادر تخصصی) بیمه رازی در اقدامی که بر اساس موازین بورس نیز صورت گرفته، به افشاء اطلاعات در این زمینه پرداخت که در نامه زیر قابل مشاهده است:


در پی این نامه، اما سازمان بورس قانع نشده و طی پاسخی از بیمه رازی خواسته تا جزئیات بیشتری را افشا کند.
براساس تاکید زهرا زارع مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه، بیمه رازی باید در پنج محور توضیحاتی را به بورس ارایه دهد از جمله افشاء سود و زیان قرارداد بر صورتهای مالی آتی.

این محورها در نامه ذیل قابل مشاهده است:


به دنبال نامه بورس، بیمه رازی مستندات دیگری از قرارداد با وزارت نیرو را افشاء کرد که با امضاء جباری مدیرعامل بیمه رازی به مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه ارسال گردید که در تصویر زیر قابل مشاهده است:

اما اطلاعیه اخیر کدال حاکی از آن است که بورس خواستار توضحیات بیشتری از بیمه رازی در خصوص این قرارداد بزرگ است تا اثر این قرارداد بر صورتهای مالی آتی شرکت بیشتر مشخص شود. در این راستا احتمالا بدین دلیل نماد معاملاتی شرکت بیمه رازی حداکثر تا تاریخ 4 مرداد ماه تعلیق شده است.
 
akhbarbank.com/vdcdxf0j.yt0fx6a22y.html
تازه ترین اخبار