۰
شرایط و فرایند عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام سپید ماکیان به عنوان هفتمین شرکت جدید سال با سفارش گیری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ اعلام شد.
به گزارش اخباربانک، طبق اعلام قبلی امروز، 15 درصد از سهام سپید ماکیان عرضه اولیه و طی آن 150 میلیون و 750 هزار سهم (120 میلیون و 600 هزار سهم جهت عرضه به عموم و 30 میلیون و 150 هزار سهم نیز صرفا به صندوق های سرمایه گذاری) با محدوده قیمتی 1990 تا 2100 تومانی و سهمیه 150 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی واگذار می شود.

در این رابطه مدیر عملیات بازار شرکت بورس زمان سفارش گیری سهام "سپید" را به عنوان هفتمین شرکت جدید سال از ساعت 10 الی 12 اعلام کرد.

1- دوره ثبت سفارش از ساعت 10:00 الی 12:30 و امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکانپذیر است.

2- سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر 150 سهم و هر کد معاملاتی تنها مجاز به ارسال یک سفارش است.

3-ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی اعلام شده و به قیمت محدود در دامنه قیمتی تعیین شده ( کف قیمت 19900 و سقف قیمت 21000 ریال) ، جهت ثبت سفارش امکانپذیر است و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نیست. کلیه مشتریان بر خط نیز می توانند با توجه به شرایط فوق نسبت به ورود سفارش اقدام کنند.

4- پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش خواهد بود.

5- صندوق های سرمایه گذاری می توانند شنبه 26 تیر براساس ساز و کار عملیاتی و سهمیه ای که متعاقبا اعلام خواهد شد نسبت به ورود سفارش خرید سهمیه در نظر گرفته شده برای هر صندوق اقدام کنند. همچنین خریداران عرضه اولیه در روز عرضه اولیه دارای اختیار فروش تبعی این سهام خواهند بود.
akhbarbank.com/vdcb88bw.rhb88piuur.html
تازه ترین اخبار