۰
بیشترین میزان درآمد حاصل‌شده "وبصادر" در خردادماه از بخش «سایر تسهیلات» و «خرید دین» بوده است.
بانک صادرات در خرداد تراز مثبت ۶ درصدی را ثبت کرد
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره را برابر با مبلغ ۲۸.۷۴۹ میلیارد ریال به ثبت رسانده و تسهیلات وصولی طی دوره را نیز بالغ‌بر ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین مقدار سرمایه ثبت‌شده طی دوره "وبصادر" مبلغی بالغ‌بر ۱۷۵.۳۵۳ میلیارد ریال گزارش‌شده، بانک صادرات در خردادماه ۹۹ میزان پرداختی خود را جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۲۶.۹۹۶ میلیارد ریال گزارش کرده، همچنین این بانک در خردادماه موفق به ثبت تراز مثبت ۶ درصد شده است.

بر پایه این گزارش، مجموع درآمد‌های بانک صادرات که از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی‌شده نسبت به ماه گذشته با رشد ۲۵ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۹۴ درصد افزایش را تجربه کرده، بیشترین میزان درآمد حاصل‌شده "وبصادر" در خردادماه از بخش «سایر تسهیلات» و «خرید دین» با مبالغ ۱۰.۷۱۴ میلیارد ریال و ۵.۱۷۱ میلیارد ریال بوده است.

مقدار پرداختی که بانک صادرات در خردادماه بابت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته ۱۱.۴۵ درصد افزایش پرداختی را به دنبال داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۶ افزایش را تجربه کرده، بیشترین میزان پرداختی "وبصادر" طی این دوره یک‌ماهه از آن بخش «سپرده‌های کوتاه‌مدت» با ۷.۶۸۸ میلیارد ریال بوده است.
 
akhbarbank.com/vdcbwgbw.rhb8spiuur.html
تازه ترین اخبار