۰
جدیدترین قیمت انواع تلویزیون های ساخت داخل در بازار تهران امروز یکشنبه 20 تیرماه 1400 منتشر شد.
 
برند مدل سایز  قیمت
جی پلاس GTV-50LU722S 50" 10.200.000
GTV-50LH512N 50" 8.400.000
GTV-75LQ921S 75" 39.900.000
GTV-55LU821S 55" 15.400.000
GTV-40LH412N 40" 6.100.000
GTV-58LU721S 58" 14.200.000
GTV-43LH612N 43" 7.300.000
GTV-58LU722S  58" 14.000.000
GTV-65LU722S-IND 65" 20.300.000
GTV-55LQ721S 55" 14.800.000
GTV-50KU722S 50" 10.900.000
GTV-65LU721S 65" 20.400.000
GTV-40LH612N 40" 6.750.000
GTV-55LU722S 55" 12.700.000
GTV-65LQ721S 65" 23.100.000
GTV-43LH412N 43" 6.750.000
GTV-55KU722S 55" 14.100.000
GTV-50LU721S 50" 10.000.000
40JH512N 40" 6.700.000
GTV-65LU821S  65" 25.500.000
GTV-55KE821S 55" 15.000.000
ایکس ویژن 43XT745 43" 6.900.000
50XKU575  50" 10.900.000
55XTU745  55" 15.000.000
50XTU835 50" 12.400.000
43XK580 43" 7.100.000
32XT580 32" 5.000.000
50XTU535 50" 11.100.000
43XT725 43" 7.000.000
55XKU575 55" 13.600.000
43XC580 43" 7.000.000
49XK570  49" 10.200.000
اسنوا SSD-65SA620U 65" 20.800.000
SSD-50SA620U 50" 10.800.000
SSD-55SA620U 55" 13.900.000
SLD-43SA1270T  43" 7.200.000
SSD-50SA630U 50" 11.600.000
SLD-43SA1260 43" 7.100.000
SSD-50SA640U 50" 11.300.000
SLD-43SA330 43" 7.600.000
سام الکترونیک UA39T4550TH 39" 5.900.000
UA43T7000TH 43" 7.300.000
UA50TU6550TH 50" 10.700.000
UA39T4500TH 39" 5.800.000
UA65TU7000TH 65" 20.500.000
UA43T5500TH  43" 7.600.000
UA58TU6500TH 58" 14.800.000
UA65TU6500TH 65" 19.200.000
UA43T5100TH 43" 7.000.000
UA55TU6550TH  55" 12.800.000
akhbarbank.com/vdca0wna.49n6m15kk4.html
تازه ترین اخبار