۰
به منظور صرفه جویی در مصرف برق ساعت کاری موسسه اعتباری ملل در استان تهران تغییر یافت.
تغییر ساعت کار موسسه اعتباری ملل در استان تهران
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، طبق مصوبه هیات وزیران مبنی برتغییر ساعت کاری کلیه ادارات و بانکها بدینوسیله اعلام می شود ساعت کار کارکنان ادارات مرکزی و شعب استان تهران از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ازساعت ۶/۳۰لغایت ۱۳/۳۰وخدمت رسانی به مشتریان از ساعت ۷لغایت ۱۳است.

ساعت کار شعب موسسه اعتباری ملل در سایر استانها براساس دستورالعمل استانداریها است.

موسسه اعتباری ملل سعی دارد با در نظر گرفتن دستورالعمل های ابلاغی از سوی مسئولین ذیربط واتخاذ تدابیر لازم به سهم خودزمینه کاهش مصرف برق در کلیه ادارات مرکزی و شعب خودرابیش از پیش فراهم نمایدتا امکان استفاده مردم عزیزکشورمان با توجه به قرارگرفتن در تابستان از برق فراهم شود.

روابط عمومی موسسه از مشتریان تقاضادارد با هدف کاهش تردد هاو جلوگیری از شیوع بیماری کرونا وکاهش مصرف برق امور بانکی خود را از طریق اینترنت بانک ، همراه بانک وسایر خدمات بانکداری نوین موسسه به انجام برسانند.
akhbarbank.com/vdcjoyeo.uqevtzsffu.html
تازه ترین اخبار