۰
بیشترین میزان درآمدی که بانک ملت طی دوره یک‌ماهه خردادماه ثبت کرده از بخش «سایر تسهیلات» با ۲۷ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال بوده و بخش بعدی نیز در اختیار «سلف» با ۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال بوده است.
رشد درآمد‌های بانک ملت در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰
به گزارش اخباربانک، بانک ملت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره را بالغ‌بر ۴۳ هزار و ۷۴۱ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال جاری نیز میزان درآمد‌ها برابر با ۱۱۹ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال گزارش‌شده است.

سود پرداختی سپرده‌های سرمایه‌گذاری "وبملت" در خردادماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۶ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال گزارش‌شده و از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ نیز مجموع پرداختی‌های این بانک جهت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۷۴ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

"وبملت" در خردادماه سال ۱۴۰۰ میزان درآمدی که از تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد افزایش را تجربه کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز رشد درآمد ۱۰۱ درصدی را به همراه داشته، همچنین از میزان درآمد‌های حاصل‌شده از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال جاری نیز نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد افزایش را در پی داشته است.

بیشترین میزان درآمدی که بانک ملت طی دوره یک‌ماهه خردادماه ثبت کرده از بخش «سایر تسهیلات» با ۲۷ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال بوده و بخش بعدی نیز در اختیار «سلف» با ۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال بوده است.

تسهیلات وصولی طی دوره بانک ملت نیز در خردادماه بالغ‌بر ۷۳۱.۵۲۷ میلیارد ریال شناسایی‌شده که در مقایسه با سال گذشته ۹۴۱ درصد افزایش‌یافته، بیشترین میزان سود پرداختی جهت سپرده‌های سرمایه‌گذاری در خردادماه متعلق به «گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام» با ۷.۶۴۶ میلیارد ریال بوده است.
 
akhbarbank.com/vdcaiana.49nwo15kk4.html
تازه ترین اخبار