۰
موسسه ملل در پایان سال 99 ، 411 میلیارد تومان سود خالص تلفیقی و برای هر سهم 411 ریال سود خالص شناسایی کرد همچنین سود خالص شرکت اصلی 133 میلیارد تومان و سود خالص هر سهم 133 ریال ثبت شده است.
به گزارش اخباربانک، موسسه ملل که سرمایه ثبت شده 1000 میلیارد تومان و نماد "وملل" در بازار فرابورس ایران فعال است صورت های مالی تلفیقی 12 ماه منتهی به پایان سال 1399( حسابرسی نشده ) را منتشرکرد .

شناسایی 1103 میلیارد تومان درآمد خالص تسهیلات و سپرده گذاری
موسسه ملل در 12 ماه سال گذشته از محل تسهيلات اعطايي ، سپرده گذاری و اوراق بدهی بیش از یک هزار 103 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که حاصل سه هزار و 945 میلیارد تومان درآمد از محل تسهيلات اعطايي ، سپرده گذاری و اوراق بدهی و پرداخت دو هزار 842 میلیارد تومان هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری است این موسسه در سال قبل آن از این محل یک هزار و 541 میلیارد تومان درآمد خالص کسب کرده بود.

افزایش 76 درصدی درآمد کارمزد
این شرکت خصوصی در بخش کارمزدها 62 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که شاهد رشد 76 درصدی نسبت به سال قبل از آن بود و هزینه درآمدهای کامزدی به 76 میلیارد تومان رسید. موسسه ملل 14 تومان سود خالص از محل سرمایه گذاری های در 12 ماه سال گذشته شناسایی کرده بود. 

کسب 1150 میلیارد تومان درآمد عملیاتی 
موسسه ملل در سال گذشته در مجموع یک هزار و 150 میلیارد تومان درآمد های عملیاتی داشته است، این رقم درسال قبل از آن یک هزار 962 میلیارد تومان بود
حاصل عملکرد موسسه ملل  در سال 99 در همه بخش های فعالیت ، این موسسه به را به سود خالص 133 میلیارد تومان و سود خالص تلفیقی 411 میلیارد تومان رساند و برای هر سهم 133 ریال سود شناسایی کرد و سود تلفیقی هر سهم 411 ثبت شد که نشان می روند سود آوری در این شرکت ادامه دارد.

رشد 46 درصدی حقوق مالکانه
سود انباشته این موسسه خصوصی در پایان سال گذشته به 275 میلیارد تومان رسید این در حالی است که در سال قبل از آن این موسسه 246 سود انباشته داشته است که حاکی از رشد 12 درصدی است و مجموع حقوق مالکانه در همین دوره زمانی با رشد 46 درصدی به بیش از یک هراز و 409 میلیارد تومان رسید. بر همین اساس مجموع دارایی های موسسه ملل با رشد 40 درصدی به 36 هزار میلیارد 447 تومان رسید.
akhbarbank.com/vdciuvav.t1aup2bcct.html
تازه ترین اخبار