۰
هر برگ چک که در شعب بانک‌ها برگشت میخورد هزینه ۲۵ هزار تومانی را برای مشتریان بانک‌ها و به جا می گذارد.
یک چک برگشتی ۲۵ هزار تومان هزینه برای مشتریان دارد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، بسیاری از مشتریان شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری از جزئیات کارمزد هایی که بانکها از حساب آنها اخذ میکنند اطلاع چندانی ندارند.

در هنگام ارائه چک به بانک در صورت عدم موجودی، بانک کارمزد ۱۲ هزار تومانی را برای برگشت چک از حساب مشتری برداشت می‌کند.

این مشتری پس از چند روز که برای رفع سوء اثر چک برگشتی به بانک مراجعه می‌کند کارمزد ۱۲ هزار تومانی دیگری را از مشتری مطالبه می‌کند.

همچنین بانک مبلغ هزار تومان برای ابطال چک برگشتی از حساب مشتری کم می کند.

به این ترتیب یک برگشت چک برای مشتری هزینه ۲۵ هزار تومانی را در پی دارد که به نظر می‌رسد بازدارندگی لازم برای کاهش چکهای برگشتی را نداشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بانک مرکزی می تواند با افزایش ۲ برابری این کارمزد و رساندن آن به مبلغ ۵۰ هزار تومان تا حدود زیادی میزان چک های برگشتی در شعب بانک‌ها را کاهش دهد.
akhbarbank.com/vdciqqav.t1au32bcct.html
تازه ترین اخبار