۰
بانک گردشگری سهام خود در شرکت کارگزاری آگاه را به فروش رساند.
بانک گردشگری سهامش در کارگزاری " آگاه " را فروخت
به گزارش اخباربانک، بانک گردشگری 20 درصد از سهام کارگزاری آگاه را بصورت نقد به فروش رساند.

قیمت هر سهم فروخته شده نیز  153,334 ريال بود. سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال مبلغ    4,537,865 بوده است.

شرکت ویستا سامانه آسا به عنوان خریدار کل ثمن مورد معامله را تا تاریخ 1400/03/18 بصورت نقدی تسویه کرده است.

با این معامله این بانک در شرکت کارگزاری آگاه دیگر صاحب سهم نیست.
akhbarbank.com/vdcfjvdc.w6dxcagiiw.html
تازه ترین اخبار