۰
مبلغ 1.648.680.000.000ریال از مطالبات مشکوک الوصول بانک سرمایه به حیطه وصول درآمد.
1.648.680.000.000ریال از مطالبات مشکوک الوصول بانک سرمایه وصول شد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، بانک سرمایه اعلام کرد؛ از محل فروش سهام وثیقه پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه ریخته گران در تاریخ 1400/01/31 مبلغ 1.648.680.000.000ریال از مطالبات مشکوک الوصول بانک به حیطه وصول درآمده است و مبلغ مذکور در تاریخ 1400/03/11 توسط اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 (جرایم اقتصادی) تهران به حساب بانک سرمایه واریز و در حساب های بانک کارسازی شده است.
akhbarbank.com/vdcc4eq4.2bqxs8laa2.html
تازه ترین اخبار