۰
معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده ها اگر بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
سود بالاتر از نرخ مصوب بانک ها، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود
به گزارش اخباربانک، محمود علیزاده در بخشنامه ای به ادارات امور مالیاتی اعلام کرد: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده‌گذاران تا سقف و نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.


 
akhbarbank.com/vdca06na.49nwm15kk4.html
تازه ترین اخبار