۰
بانک سینا در عملکرد ١ ماهه منتهی به فروردین، حدود ۴٢۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.
به گزارش اخباربانک، بانک سینا در عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین، حدود 426 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.

هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 278 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه 148 میلیارد تومان مثبت بود.

akhbarbank.com/vdci3uav.t1aur2bcct.html
تازه ترین اخبار