۰
مبلغ کل تراکنش‌های سامانه شاپرک در ۱۱ماهه سال ۹۹ به ۴ هزار و ۷۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که برآورد می‌شود این مقدار در پایان ۱۲ماهه به حدود ۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش اخباربانک، براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، مبلغ کل تراکنش‌های سامانه شاپرک در ۱۱ماهه سال ۹۹ به ۴ هزار و ۷۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که برآورد می‌شود این مقدار در پایان ۱۲ماهه به حدود ۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. 

قابل ذکر است رقم کل تراکنش‌های سامانه شاپرک در ۱۲ماهه سال ۹۸ حدود ۳ هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که رقم سال ۹۹ رشد ۶۵ درصدی را نسبت به رقم مذکور نشان می‌دهد.
akhbarbank.com/vdciryay.t1a352bcct.html
تازه ترین اخبار