۰
طبق برسی گزارش کدال وبصادر، تراز بانک در پایان سال 99 مجموعا 2 هزار و 889 میلیارد تومان مثبت بوده است. این در حالی است که در سال گذشته 2 هزار و 176 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود.
تراز بانک صادرات در پایان سال 99 از زیان به مثبت تبدیل شد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، براساس گزارش کدال، درآمد تسهیلات بانک صادرات در اسفند ماه با 30 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به حدود 2 هزار و 949 میلیارد تومان رسیده است.

سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد 29 درصدی نسبت به ماه گذشته به 2 هزار  و 626 میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه تراز بانک که در بهمن ماه 233 میلیارد تومان بوده است در این ماه به 323 میلیارد تومان رسیده است.

تراز بانک صادرات در پایان سال  99 مجموعا 2 هزار و 889 میلیارد تومان مثبت بوده است. این در حالی است که در سال گذشته 2 هزار و 176 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود.

قیمت سهم بانک نیز در یک ماه گذشته 11 درصد افزایش داشته است.
akhbarbank.com/vdci3qay.t1a3v2bcct.html
تازه ترین اخبار