۰
سازمان بورس با اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اوراق بهادار با درآمد ثابت، تکلیف رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایه گذاری تا پایان اسفند و ممنوعیت خرید بلوکی سهام صندوق ها را ابلاغ کرد.
به گزارش اخباربانک، راضیه صباغیان مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اصلاحیه نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری" "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام، گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد.

بر این اساس، مصوبات جلسه ۱۳ اسفند هیات مدیره سازمان بورس در خصوص نحوه اجرای مصوبه بند یک صورتجلسه با موضوع "اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری" "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام، گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

۱. در راستای اجرای بند ۱-۱-۲ مصوبه جلسه هیات مدیره سازمان مقرر شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، تعهدات را به منظور رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایه گذاری طی روزهای معاملاتی تا پایان اسفندماه متناسباً ایفا کنند. در صورت عدم ایفای روزانه تعهد با مدیران متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.

۲. خرید سهام توسط صندوق های سرمایه گذاری مشمول بند فوق بصورت بلوکی و هماهنگ( به استثنای خرید از صندوقهای توسعه بازار سرمایه و تثبیت بازار سرمایه) ممنوع است.
akhbarbank.com/vdcdzo05.yt0no6a22y.html
تازه ترین اخبار