۰
موسسه ملل در نظر دارد نسبت به عرضه سهام دو شرکت اقدام کند.
موسسه اعتباری ملل سهام دو شرکت را به مزایده می گذارد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، در راستاي اجراي مفاد 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و به منظور کاهش سرمايه گذاري هاي غير بانکي، موسسه اعتباری ملل در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت هاي گروه توسعه اقتصاد ملل به میزان 100 درصد و شرکت سهامی فرش ایران به میزان 99.98 درصد اقدام کند.
akhbarbank.com/vdci35ay.t1a3u2bcct.html
تازه ترین اخبار