۰
بانک اقتصاد نوین از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران خبر داد.
به گزارش اخباربانک، بانک اقتصاد نوین از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 100 درصدی از یک محل خبر داد.

براین اساس، "ونوین" در نظر دارد سرمایه فعلی را از بیش از 3 به 6.1 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مایل این بانک بورسی از محل آورده نقدی سهامداران اعمال خواهد شد تا صرف بهبود میزان سودآوری سهامداران، حفظ و توسعه سهم بانک از بازار، فراهم آوردن زمینه گسترش فعالیت های بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه شود.
akhbarbank.com/vdca6yn0.49now15kk4.html
تازه ترین اخبار