۰
تراز بانک صادرات که در دی ماه منفی 332 میلیارد تومان بوده است در این ماه به مثبت 233 میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش اخباربانک، براساس گزارش کدال بهمن ماه این بانک، درآمد تسهیلات بانک در بهمن ماه با 35 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به حدود 2 هزار و 269 میلیارد تومان رسیده است.

سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد 1 درصدی نسبت به ماه گذشته به 2 هزار  و 36 میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه تراز بانک صادرات که در دی ماه منفی 332 میلیارد تومان بوده است در این ماه به مثبت 233 میلیارد تومان رسیده است.

تراز بانک تا پایان بهمن ماه مجموعا 2 هزار و 567 میلیارد تومان مثبت بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 2 هزار و 67 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود.

قیمت سهم 250 تومان است و در یک ماه گذشته 5 درصد کاهش داشته است.
akhbarbank.com/vdch-xnq.23nwxdftt2.html
تازه ترین اخبار