۰
نماد پنج شرکت بورسی و فرابورسی برای یک ساعت و دو روزکاری متوقف و نماد سه شرکت حاضر دربازار پایه فرابورس هم تا ۱۶ و ۳۰ اسفند تعلیق شد.
به گزارش اخباربانک، قبل از شروع معاملات امروز، نماد شرکت های همکاران سیستم ، سنگ آهن گهر زمین و سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ برای یک ساعت و فولاد یزد و کیسون برای دو روز کاری متوقف شد.

همچنین نماد معاملاتی دو شرکت گرانیت بهسرام و شیمیایی رنگین که با حضور در بازار پایه زرد فرابورس ، دارای رشد قیمت و صف خرید بودند به تشخیص شرکت فرابورس حداکثر تا 16 اسفند و نماد صنعت و تجارت آداک که در بازار پایه نارنجی حاضر است تا 30 اسفند تعلیق شد.
 
akhbarbank.com/vdch6inq.23nwidftt2.html
تازه ترین اخبار