۰
طرح جداسازی بازار های معاملاتی در بورس تهران نهایی شده و به زودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه به صورت یکپارچه اجرا می‌شود.
به گزارش اخباربانک، علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نوشت: "طرح جداسازی بازار‌های معاملاتی در بورس تهران نهایی شد و بزودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه بصورت یکپارچه اجرا می شود.

هدف این طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ، بر سایر سهامداران بازار سرمایه است.

‏در طرح مذکور حد نصاب تفکیک معاملات نهاد‌ها در دوبازار عادی و بلوکی بصورت ادواری بازبینی میشود و طی بازه‌های زمانی مشخص، اثربخشی این سازوکار ارتقاء خواهد یافت.

 
akhbarbank.com/vdcevv8f.jh8vei9bbj.html
تازه ترین اخبار