۰
با طبقه بندی جدید ۱۳ شرکت در تابلو سه رنگ بازار پایه فرابورس، نمادها در پایان جلسه امروز پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال، متوقف خواهند شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت فرابورس پیرو اطلاعیه 30 دی در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های درج شده در بازار پایه اعلام کرد: نمادهای معاملاتی سرمایه گذاری اقتصاد نوین، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس و شرکت آزمایش در تابلوی زرد بازار پایه طبقه بندی شده ان و در پایان جلسه امروز شنبه چهارم بهمن پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال نمادها به تابلو زرد متوقف خواهند شد.

همچنین نمادهای بانک رفاه کارگران، بیمه حافظ، پلی اکریل، هپکو ، سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس، قند تربت جام ، کشت و صنعت آبشیرین، کیسون و گروه صنعتی سدید در تابلوی نارنجی بازار پایه طبقه بندی شده اند و در پایان جلسه معاملاتی امروز پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال نمادها به تابلو نارنجی متوقف خواهند شد.

در این میان، نماد شرکت نورد و لوله اهواز در تابلوی قرمز بازار پایه طبقه بندی شده و در پایان جلسه معاملاتی امروز شنبه پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال به تابلو قرمز متوقف خواهند شد.
akhbarbank.com/vdcdfj05.yt0jz6a22y.html
تازه ترین اخبار