۰
بانک صادرات با انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال جاری، ۲۷۱ ریال سود برای هر سهم که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵۳۲۰ درصدی روبرو شده است.
بانک صادرات در ۹ ماهه امسال سود ۲۷۱ ریالی محقق کرد
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات با سرمایه 17.5 هزار میلیارد تومانی به عنوان سومین بانک بزرگ بورسی، صورت های مالی حسابرسی نشده 9 ماهه سال جاری را منتشر کرد.

براین اساس، "وبصادر" در این مدت 271 ریال سود برای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل با شناسایی 5 ریال سود با رشد 5320 درصدی روبرو شده است.

همچنین جمع درآمدهای مشاع با 68 درصد رشد به 23 هزار میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد 153 درصدی به 15.3 هزار میلیارد تومان رسید.


 
akhbarbank.com/vdcc0mqm.2bq4m8laa2.html
تازه ترین اخبار