۰
بانک سینا در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ برای هر سهم ٣۵٢ ریال سود محقق کرد.
به گزارش اخباربانک، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ١٢٧ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود.

جمع درآمدهای مشاع با ٣٧ درصد رشد به ٣٠١۵ میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد ٧٧ درصدی به ١۵٨٩ میلیارد تومان رسید.

akhbarbank.com/vdccpmqm.2bq4e8laa2.html
تازه ترین اخبار