۰
چهار شرکت بورسی و فرابورسی برای تصویب صورت های مالی، افزایش سرمایه و انتخاب اعضا، زمان برگزاری مجمع سالانه، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده را اعلام کردند.
به گزارش اخباربانک، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با اتمام سال مالی منتهی به آذر ، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.

همچنین کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه 810 درصدی از محل تجدید ارزیابی به مجمع فوق العاده و دو شرکت نیروکلر و سیمان دشتستان برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید: ساعت 10 روز دوشنبه 20 بهمن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز چهارشنبه 15 بهمن در نیشابور، شهرک فرهنگیان، خیام 18، پلاک 3

نیروکلر(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز دوشنبه 20 بهمن در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

سیمان دشتستان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز شنبه 2 اسفند در خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان نهم، پلاک 22
akhbarbank.com/vdcizqay.t1avy2bcct.html
تازه ترین اخبار