۰
در ادامه مجوز دهی به شرکتهای بیمه جهت ورود به بازار بیمه ، تاسیس بیمه پردیس به تصویب شورای عالی بیمه رسید.
به گزارش اخباربانک، طرح تجاری این شرکت بیمه با اتکاء بر تکنولوژی و بهره گیری از نواوری های روز و پوشش نیازهای خانواده های ایرانی طراحی شده است.

شرکت بیمه پردیس با هدایت مسعود حجاریان ، مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه قرار است به بازار بیمه ایران پا گذارد.
akhbarbank.com/vdci35ay.t1avz2bcct.html
تازه ترین اخبار