۰
با توقف موقت داد و ستد سهام ۲ نماد ، یک بانک به همراه ۱۹ شرکت دیگر آماده بازگشت به تابلو معاملات شدند و نماد سه شرکت هم در پایان معاملات امروز متوقف می شود.
به گزارش اخباربانک، در جراین معاملات سومین روز کاری این هفته که بازار سهام تاکنون با رشد بیش از 18 هزار واحدی شاخص بورس روبرو شده، نماد یک بانک و 19 شرکت بورسی و فرابورسی به تابلو بازگشتند، دو سهم با توقف روبرو و در پایان معاملات امروز نیز نماد سه شرکت بورسی جهت برگزاری مجمع متوقف می شود.

براین اساس، نماد شرکت های زرین معدن آسیا پس از برگزاری مجمع فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات، سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و تقسیم سود نقدی، سیمان مجد خواف پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم، سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل پس از برگزاری مجمع سالانه نوبت دوم، سیمان باقران پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، بیمه دانا با محدودیت دامنه نوسان قیمت، بانک کارآفرین پس از تشکیل جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از ساز و کار حراج، کاشی سعدی پس از برگزاری مجامع فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از ساز و کار حراج، سیمان فارس با توجه به اتمام دوره توقف مربوط به ظن دستکاری بازار با محدودیت نوسان قیمت، پگاه فارس پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، شیمی دارویی داروپخش با توجه به انتشار اطلاعات برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام با محدودیت دامنه نوسان قیمت، آماده انجام معامله هستند.

همچنین نماد شرکت های مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن و سرمایه گذاری آوا نوین پس از افشای اطلاعات با اهمیت ب از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، کربن ایران، تاید واتر خاورمیانه، بهساز کاشانه تهران، کاشی حافظ و سیمان هرمزگان با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت، نماد آذرآب و گروه صنایع بهشهر با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از ساز و کار حراج، آماده انجام معامله هستند.

در این میان، نماد سیمان لار سبزوار به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت برای یک روز کاری و نماد مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصدی به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر، متوقف شدند. در پایان معاملات امروز نیز  نماد شرکت های هلدینگ سیدکو و داروسازی زهراوی به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، ایران ارقام جهت برگزاری مجمع سالیانه برای تصویب صورت های مالی متوقف می شود.
 
akhbarbank.com/vdcbfabz.rhbwgpiuur.html
تازه ترین اخبار