۰
تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان ، بندرعباس، تهران و تبریز محاسبه شد که با سود ۲.۶۸ درصدی مواجه شده است.
به گزارش اخباربانک، علی آریانا معامله گر بازار سرمایه، تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز را تا دوشنبه 10 آذر محاسبه کرد که با سود 2.68 درصدی مواجه شده است.


 
akhbarbank.com/vdchvwnq.23nqmdftt2.html
تازه ترین اخبار