۰
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۸

«ونیکی» هلدینگ چند رشته ای شد

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران از تغییر نوع پذیرش شرکت به شرکت هلدینگ چند رشته طی جلسه هیئت پدیرش و نامه شرکت بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی قوق العاده مورخ ١٣٩٩.٠٩.٠۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام ) خبر داد.
به گزارش اخباربانک، سرمایه گذاری ملی که قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری حاضر در بورس بوده (از سال 1354 ) و اخیرا" با تملک دو کرسی هیات مدیره توسط بانک تجارت روبرو شده از موافقت مشروط بورس تهران با تغییر نوع پذیرش این شرکت به هلدینگ چند رشته ای خبر داد.

براین اساس، محمد امین قهرمانی مدیر پذیرش بورس تهران اعلام کرد: موضوع تغییر نوع پذیرش سرمایه گذاری ملی ایران به شرکت مادر (هلدینگ) در جلسه ۲۸ آبان هیات پذیرش مطرح و با استماع توضیحات معاونت ناشران و اعضا در خصوص درخواست تغییر نوع پذیرش به شرکت مادر و پس از بررسی گزارش، مستندات و اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به خرداد ۹۹ با تغییر نوع پذیرش این شرکت به هلدینگ چند رشته ای مشروط به ارائه تعهد انجام اقدامات ذیل توسط هیات مدیره موافقت کرد.

۱. تطبیق و تصویب اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس برای شرکت های مادر (هلدینگ)

۲. از شرکت و سهامداران عمده تعهدی مبنی بر رعایت نصاب های مذکور در پیوست ۴ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران در خصوص شرکت های هلدینگ و اصلاح پرتفوی طبق ساختار شرکت‌های معظم چند رشته‌ای ظرف مدت زمان حداکثر یک سال اخذ شود.
 
akhbarbank.com/vdcdoj05.yt05j6a22y.html
تازه ترین اخبار