۰
بانک صادرات با انتشار گزارش عملکرد آبان و ۸ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۶۸.۹ و ۲.۳ هزار میلیارد تومانی شد.
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات با سرمایه 17.5 هزار میلیارد تومانی گزارش فعالیت هشتمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 99 را منتشر کرد و در جریان معاملات چهارشنبه با رشد 3.8 درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، "وبصادر" در این مدت 1.88 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 1.81 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در هشتمین ماه سال 99 تراز عملیاتی مثبت 68.9 میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

این بانک طی 8 ماه سال جاری نیز با کسب 16.4 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 14.1 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 2.3 هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل 89 و 40 درصد افزایش داشته اند.

همچنین "وبصادر" درخصوص اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به آبان توضیح داد: مبالغ مندرج در ستون های تسهیلات اعطایی و وصولی و ستون های سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره در برخی موارد شامل اصلاحات و تغییر طبقه بندی است. همچنین اطلاعات تجمعی از ابتدای سال مربوط به مطالبات از دولت و شعب خارج در جدول فوق موجود نیست.
 
akhbarbank.com/vdcg779u.ak9uu4prra.html
تازه ترین اخبار