۰
تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان ، بندرعباس، تهران و تبریز محاسبه شد که با زیان ۳ درصدی مواجه شده است.
محاسبه آخرین ارزش روز و بازده سهام ۴ پالایشگاه بورسی در ETF دوم
به گزارش اخباربانک، علی آریانا معامله گر بازار سرمایه، تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز را تا دوشنبه سه آذر محاسبه کرد که با زیان 3 درصدی مواجه شده است.


 
akhbarbank.com/vdchx6nq.23nqxdftt2.html
تازه ترین اخبار