۰
هلدینگ دارویی البرز و شرکت زیرمجموعه از برنامه افزایش سرمایه ۷۳ و ۷۱۰ درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر دادند.
به گزارش اخباربانک، هلدینگ دارویی البرز و پخش البرز از برنامه افزایش سرمایه 73 و 710 درصدی از سه محل خبر دادند.

براین اساس، "والبر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 480 به 830 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این هلدینگ دارویی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر شود.

همچنین "پخش" درصدد است سرمایه فعلی را از 95 به 769.6 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از دو محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به تامین سرمایه در گردش ،اصلاح ساختار مالی، کارآمد سازی دارایی ها و کاهش ریسک مالی شود.
 
akhbarbank.com/vdcco4qm.2bqmi8laa2.html
تازه ترین اخبار